ŚŚmierć czy dług? Krajowe szacunki zadłużenia u osób ze zdiagnozowanym nowotworem cz. 1

width=300Cel, powód

Celem tego badania była ocena wpływu raka na zadłużenie pacjenta w USA.

Metody

To badanie podłużne wykorzystało badanie zdrowia i emerytury w latach 1998-2014. Uwzględniono osoby w wieku ≥ 50 lat z nowo zdiagnozowanymi nowotworami, z wyjątkiem drobnych przypadków raka skóry. Wielowymiarowe, uogólnione modele liniowe oceniały zmiany wartości netto i długu (konsumenta, hipoteki, kapitału własnego) po 2 i 4 latach od rozpoznania (rok + 2, rok + 4), kontrolując zmienne demograficzne i kliniczne, cechy nowotworowe, czynniki ekonomiczne i śmiertelność. Dwuletni okres przed rozpoznaniem raka służył jako kontrola historyczna.

Wyniki

W przybliżeniu 9,5 miliona szacowanych nowych rozpoznań nowotworów w latach 2000-2012 wyniosło średnio 68,6 ± 9,4 lat, z czego niewielka większość to małżeństwo (54,7%), a nie emeryt (51,1%) i beneficjenci Medicare (56,6%). W roku + 2, 42,4% wyczerpało cały majątek życiowy, z wyższymi skorygowanymi szansami związanymi z pogarszaniem się raka, wymogiem kontynuacji leczenia, czynnikami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi (tj. Kobiet, Medicaid, nieubezpieczonych, emerytami, rosnącym wiekiem, dochodami i wielkością gospodarstwa domowego ) i cechy kliniczne (tj. aktualny palacz, gorsze zgłaszane samopoczucie, nadciśnienie, cukrzyca, choroba płuc) (P <.05); średnie straty wyniosły 92 098 USD. W roku + 4 niewypłacalność finansowa wzrosła do 38,2%, przy czym kilka istotnych czynników społeczno-ekonomicznych, związanych z rakiem i klinicznych pozostało znaczącymi predyktorami całkowitego wyczerpania zasobów.

Wnioski

To ogólnokrajowe badanie 9,5 miliona nowo zdiagnozowanych osób z nowotworem, w wieku> 50 lat, wykazało, że znaczna część ponosi stratę finansową. Ponieważ stwierdzono, że duże obciążenia finansowe mają negatywny wpływ na dostęp do opieki i wyników leczenia pacjentów chorych na nowotwory, kluczowe znaczenie ma aktywne opracowywanie metod łagodzenia tych skutków wśród grup będących już w trudnej sytuacji.