przychodnie rejonowe kielce ad 7

Zmiany w przepływie krwi wieńcowej wywołane przez serotoninę u pacjentów z tętnicami wieńcowymi tętnic. Wartości uzyskane podczas wlewu 10 .g serotoniny stanowią średnie wartości dla trzech pacjentów.
Podczas śródwieńcowego podawania serotoniny zaobserwowano znaczne obniżenie przepływu krwi wieńcowej z wartości wyjściowej wynoszącej 72 . 5 ml na minutę. Zmniejszeniu przepływu krwi całkowicie uniemożliwiała blokada receptorów 5-HT2 przez ketanserin. Wewnątrzrodzeniowa nitrogliceryna spowodowała znaczny wzrost przepływu krwi wieńcowej, w mniejszym stopniu niż obserwowano u pacjentów z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi.
Pojedyncza gwiazdka oznacza znaczącą zmianę w stosunku do linii podstawowej (P <0,001), a podwójną gwiazdką znaczącą zmianę w stosunku do odpowiedniej wartości uzyskanej przed podaniem ketanserinu (P <0,001).
Przepływ krwi tętnicy wieńcowej znacznie się zmniejszył iw sposób zależny od dawki podczas podania dootrzewnowego serotoniny w tej grupie pacjentów (ryc. 6). Zarówno przepływ wieńcowy, jak i powierzchnia przekroju wieńcowego zmierzona po podaniu ketanserinu (linia podstawowa 2) nie różniły się od odpowiednich wartości w linii bazowej 1. Ketanserin zapobiegał działaniu zwężającego naczynia w serotoninie, ponieważ wartości pola przekroju poprzecznego i przepływ krwi po podaniu ketanserinu nie różnił się od odpowiednich wartości linii podstawowej (ryc. 4 i 6). U pacjentów zachowano niezależne od śródbłonka rozszerzenie dystalnych odcinków wieńcowych; wlew dożwionkowy nitrogliceryny spowodował istotne rozszerzenie dalszych segmentów tętnic wieńcowych u wszystkich pacjentów ze średnim wzrostem pola przekroju poprzecznego z 5,1 . 0,6 mm2 do 6,3 . 0,7 mm2 – 23% wzrost powyżej kontrolnej średnicy światła (P <0,01) (ryc. 4) - i spowodowało znaczny wzrost przepływu krwi w tętnicach wieńcowych (ryc. 6). Jednak u tych pacjentów odpowiedź na nitroglicerynę była zmniejszona w porównaniu z pacjentami z angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi (p <0,01).
Dyskusja
Głównym odkryciem niniejszego badania jest to, że serotonina wywiera rozbieżny wpływ na krążenie wieńcowe pacjentów z miażdżycowymi zmianami wieńcowymi oraz z prawidłowymi tętnicami wieńcowymi. Rzeczywiście, kilka badań in vitro i in vivo wykazało, że serotonina może zarówno rozszerzać, jak i zwężać naczynia wieńcowe różnych gatunków, a jej efekt netto jest związany z obecnością lub brakiem prawidłowego śródbłonka.13 14 15 16 17
Nasze badanie pokazuje, że efekt netto serotoniny u pacjentów z angiograficznie prawidłowymi tętnicami wieńcowymi polega na poszerzeniu naczyń nasierdziowych i naczyń wieńcowych. Wzrost pola przekroju wieńcowego był tylko częściowo pośredniczył w zwiększeniu przepływu krwi wieńcowej, ponieważ segmenty wieńcowe wystawione bezpośrednio na serotoninę rozszerzyły się znacznie bardziej niż odcinki nie bezpośrednio odsłonięte. Sugeruje to, że rozszerzenie naczyń wywołane przez serotoninę jest przede wszystkim bezpośrednim efektem na tętnicze tętnice wieńcowe
[więcej w: pharmatech, parasine plus, sytuacja kryzysowa definicja ]