Endometrium

Niesprowokowana żylna choroba zakrzepowo-zatorowa została zdefiniowana jako obiektywnie potwierdzona, objawowa, proksymalna zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna, która wystąpiła przy braku istotnego czynnika ryzyka zakrzepicy. Czynniki ryzyka obejmowały złamanie lub odlewanie gipsowe nogi, hospitalizację z zamknięciem w łóżku przez trzy kolejne dni lub operację ze znieczuleniem ogólnym trwającym dłużej niż 30 minut, wszystkie w okresie trzech miesięcy przed zakrzepicą oraz raka, który był aktywny w ciągu ostatnich dwóch dni. lat. Pacjenci, którzy spełniali te kryteria, nie kwalifikowali się, jeśli mieli inne wskazania do leczenia warfaryną; przeciwwskazanie do długotrwałej terapii warfaryną, w tym wysokie ryzyko krwawienia; przeciwciała antyfosfolipidowe; alergia na środek kontrastowy; lub oczekiwana długość życia krótsza niż dwa lata. Pacjenci ze stanem nadkrzepliwości (określanym na podstawie testów genetycznych lub krzepnięcia) innymi niż przeciwciała antyfosfolipidowe byli uprawnieni. Badanie zostało zatwierdzone przez komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących ośrodków klinicznych.
Randomizacja i leczenie
Po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody pacjentów, randomizację przeprowadzono z zastosowaniem stratyfikacji według centrum klinicznego i według tego, czy pacjent ukończył trzy do czterech miesięcy, czy też dłużej niż cztery miesiące początkowej terapii przeciwzakrzepowej. Algorytm komputerowy, z losowo ustalonym rozmiarem bloku dwóch lub czterech w obrębie każdej warstwy, wygenerował listy, w których pacjenci zostali przydzieleni do terapii długotrwałej, o niskiej intensywności terapii warfaryną (docelowy INR, 1,5 do 1,9) lub terapii warfaryną konwencjonalną intensywnością (docelowy INR, od 2.0 do 3.0). Listy przydziałów przesyłano do monitora antykoagulacyjnego w każdym ośrodku klinicznym, który nie był zaangażowany w opiekę nad pacjentami.
Po rejestracji wszystkie kolejne pomiary INR były przekazywane tylko do centralnego monitora antykoagulacyjnego. W przypadku pacjentów przydzielonych do terapii intensywnością konwencjonalną, ten monitor przekazał prawdziwe wyniki INR do ośrodka klinicznego. Dla osób przypisanych do terapii o niskiej intensywności, monitor antykoagulacyjny przekształcił wynik INR na wyższą wartość przy użyciu predefiniowanej tabeli, a przekształcona wartość INR została przekazana personelowi badawczemu w każdym ośrodku klinicznym, który następnie dostarczył instrukcje dotyczące dawek warfaryny. dla pacjentów. Procedura ta umożliwiła pacjentom otrzymanie terapii warfaryną dostosowanej do uzyskania wartości INR od 1,5 do 1,9 lub wartości INR od 2,0 do 3,0 przy zachowaniu podwójnie ślepej próby badania (z pacjentami i personelem ośrodków klinicznych nieświadomych leczenia; -zadanie grupowe). Częstotliwość monitorowania INR pozostawiono w gestii centrum klinicznego. Nie było zdefiniowanego maksymalnego czasu trwania uczestnictwa.
Działania następcze i wyniki
Pacjentów oceniano co sześć miesięcy i kazano im natychmiast zgłaszać się do ośrodka, jeśli wystąpiły objawy sugerujące żylną chorobę zakrzepowo-zatorową lub krwawienie. Podejrzenie nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oceniono za pomocą obiektywnych testów diagnostycznych, jak opisano wcześniej.2 Nie przeprowadzono obserwacji w celu wykrycia bezobjawowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
[przypisy: wykaz darmowych leków dla seniorów, pharmatech, sanatorium kolejka oczekujących który numer ]
[przypisy: dentysta na nfz wrocław, czy można biegać codziennie, nfz wroclaw skierowania sanatoryjne ]