co przyspiesza spalanie tłuszczu na brzuchu czesc 4

W 108 przypadkach poród wystąpił po rozpoczęciu porodu – przez cesarskie cięcie w 30 i dopochwowo w 78. Bez względu na drogę porodu wykluczono z dalszej analizy wszystkie przypadki zakończenia ciąży (n = 25), w tym wszystkie przypadki anomalii chromosomowych (n = 7), anomalie wielosystemowe (n = 10) i izolowane rozszczep kręgosłupa (n = 8). Wykluczyliśmy również wszystkie przypadki, w których ciąża została przerwana z powodu śmierci wewnątrzmacicznej lub noworodkowej (n = 17) lub ciężkiego wodogłowia (n = 12) .11, 18, 19
Łącznie 160 dzieci z meningomyelocelą przeżyło okres noworodkowy i kontynuowano je. Czterdzieści siedem niemowląt zostało dostarczonych przez cesarskie cięcie przed rozpoczęciem porodu, a 113 zostało dostarczonych po rozpoczęciu porodu. Wśród tych ostatnich, 35 niemowląt zostało dostarczonych przez cesarskie cięcie, a 78 zostało dostarczonych dopochwowo. Nie było różnicy między niemowlętami urodzonymi przez cesarskie cięcia przed rozpoczęciem porodu a tymi, które zostały dostarczone po rozpoczęciu porodu w rozmiarach uszkodzeń kręgosłupa (obliczonych jako długość razy szerokość). Średni rozmiar zmiany (. SD) wynosił 26,8 . 22,1 cm2 w grupie osób z cesarskim cięciem wstępnym i 26,6 . 19,6 cm2 w dwóch grupach narażonych na poród (P = 0,95). W grupie wykonanej przez cięcie cesarskie przed porodem nie stwierdzono istotnych różnic w rozkładzie poziomów motorycznych w zależności od wieku ciążowego w momencie rozpoznania.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka ciąży i poziomu porażenia, w zależności od narażenia na poród i rodzaj porodu. Średni wiek ciążowy przy porodzie był istotnie niższy w grupie z przed cięciem cesarskim niż w grupie otrzymującej cięcie cesarskie po rozpoczęciu porodu lub w grupie dostarczającej pochwę (F = 3,05, P = 0,05). Średni czas ciąży w dwóch grupach narażonych na poród nie różnił się istotnie od siebie (tab. 2). Średni czas porodu wynosił 10,8 godziny w grupie osób z cesarskim cięciem pracowniczym, w porównaniu z 7,3 godzin w grupie dostarczającej dopochwowo (P <0,05).
Średnie poziomy anatomiczne i średni poziom motoryczny dla trzech grup w wieku dwóch lat przedstawiono również w Tabeli 2. Jak określono w badaniu radiograficznym, nie było znaczącej różnicy w średnim poziomie anatomicznym uszkodzeń rdzenia kręgowego między dziećmi dostarczanymi przez cesarskie cięcie bez po porodzie zaczęły się prace porodowe i ciążowe; poziom anatomiczny u dzieci urodzonych dopochwowo był istotnie niższy niż w grupie z cesarskim cięciem (F = 4,89, P <0,01). Średni poziom motoryczny nie różnił się istotnie w grupie z przed cięciem cesarskim i grupie dostarczającej pochwę, ale każdy był znacznie niższy niż w grupie z przecięciem cesarskim (F = 5,03, P <0,01).
Gdy poziomy anatomiczne zostały odjęte od poziomu motorycznego, średnia (. SD) różnica była większa dla grupy z odcinkiem cięcia cesarskiego (3,3 . 3,0) niż dla grupy dostarczającej pochwę (1,1 . 2,3) lub grupa z dodatkowym cięciem cesarskim (0,9 . 4,1, F = 8,67, P <0,001) (Tabela 2). Nie było istotnej różnicy między dwiema grupami narażonymi na poród w różnicy między poziomem motorycznym a poziomem anatomicznym, ale każda z tych grup różniła się znacznie od grupy z przed cięciem cesarskim.
Tabela 3
[patrz też: dyżury aptek stargard, sytuacja kryzysowa definicja, sanatorium kolejka oczekujących który numer ]