Aspergilloza płucna w zespole nabytego niedoboru odporności ad 7

Przerwał intensywne spożywanie alkoholu we wrześniu 1987 r. I czasami palił marihuanę. W dniu 23 kwietnia 1989 r. Pacjent został przyjęty do szpitala z dwumiesięczną historią zwiększenia suchości kaszlu z dusznością. Zgłaszał przejściową gorączkę (temperatura do 41 ° C). Został przyjęty z powodu leukopenii, a jego liczba neutrofilów spadła do 16 × 106 na litr w drugim dniu hospitalizacji. Film klatki piersiowej wykazał obustronny puszysty naskórkowy naciek (ryc. 2). Zydowudyna została przerwana. Podczas dożylnego leczenia trimetoprimem-sulfametoksazolem pacjentka miała szybki zjazd. Bronchoskopia z szóstego dnia szpitala ujawniła coś, co wyglądało na obce ciało w lewym dolnym płatku oskrzeli. Został usunięty wraz z wieloma nekrotycznymi, śluzowatymi szczątkami. W badaniu mikroskopowym ciało obce było martwicze, zawierające dużą liczbę strzępek i konidiów w sposób typowy dla aspergilloma lub grzyba. Kultura wzrosła A. fumigatus.
Poprawa kliniczna i radiologiczna nastąpiła po bronchoskopii, a leczenie itrakonazolem rozpoczęto z powodu obawy o inwazyjną aspergilozę w przebiegu znacznej neutropenii. Pacjent dobrze tolerował lek w dawce 200 mg dwa razy na dobę, a film w klatce piersiowej stał się normalny w ciągu kolejnych sześciu tygodni, po czym przerywano podawanie itrakonazolu. Próbka plwociny hodowana dla grzyba cztery tygodnie po rozpoczęciu terapii była ujemna. Po początkowej poprawie z itrakonazolem pacjent miał nawracającą się urosepsis, związaną z odwodnieniem i wyraźną dezorientacją. Dziewięć tygodni po odstawieniu itrakonazolu zmarł na postępującą demencję powikłaną nawracającym zapaleniem płuc i sepsą. Nie przeprowadzono badania pośmiertnego.
Dyskusja
W niniejszym raporcie opisano dwie różne postaci aspergilozy płucnej u 12 pacjentów z AIDS: inwazyjną i utrudniającą aspergilozę oskrzelową. Opisano również inwazyjną aspergilozę u jednego nosiciela HIV. Oba schematy choroby zaobserwowano u pacjentów, którzy mieli AIDS przez medianę dwóch lat. Inne czynniki predysponujące mogą obejmować neutropenię (ze względu na chorobę, leki toksyczne dla szpiku kostnego, lub oba), leczenie kortykosteroidami, stosowanie marihuany, wcześniejsze zapalenie płuc P. carinii i wirus cytomegalii oraz antybiotyki o szerokim spektrum działania, w tym stosowane w profilaktyce P. carinii zapalenie płuc. Jakościowo nieprawidłowa funkcja leukocytów u pacjentów zakażonych HIV17 może być czynnikiem predysponującym. mogą występować długotrwałe defekty T w komórkach AIDS, w których pośredniczy dysfunkcja neutrofili i makrofagów; obie te komórki efektorowe mogą normalnie być aktywowane przez komórki T, aby wykazywać aktywność przeciwgrzybową.18 W związku z tym pacjenci z AIDS, szczególnie z neutropenią lub przyjmujący kortykosteroidy, powinni prawdopodobnie unikać ekspozycji na aspergillus, np. biorący udział w paleniu marihuany .
Dwanaście przypadków inwazyjnej aspergilozy płucnej w AIDS opisano w literaturze, a także w postaci aspergilloma u pacjenta z zespołem związanym z AIDS.25 W tych przypadkach podstawowymi czynnikami, oprócz choroby HIV, były kortykosteroidy. terapia, 22 23 24 alkoholizm, 20 neutropenii, 22, 23 i ewentualnie rozedma płuc. Aspergilloza została zdiagnozowana przed śmiercią u wszystkich naszych pacjentów; w piśmiennictwie u sześciu zdiagnozowano ante mortem21, 22, 24 i sześć post mortem.19, 20, 22, 23 Jeden z pacjentów opisanych w literaturze był klinicznie bezobjawowy, 21 jak był jednym z naszych pacjentów
[patrz też: podwiązanie nasieniowodów, sanatorium kolejka oczekujących który numer, lek na zakwaszenie organizmu ]